Asansör Avan Projesi Nedir? Asansör Uygulama Projesi Nedir ?

Avan projesi ne demek? Uygulama projesi ne demek? Bu yazım da kısaca bu iki proje arasındaki farklılıklara değinicem.

Asansör Avan Projesi Tanımı

Asansör avan projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı kabin ve kapı), tahrik durumu, trafik hesabı, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projedir.

Asansör avan projesine bir ön hazırlık projesi de diyebiliriz. Asansörler için nihai proje değildir. Arsa üzerine inşaa edilecek yapının öncelikle yapı ruhsatı çıkmadan önce , mimari proje , mekanik tesisat projesi, statik proje, elektrik tesisat projeleri gibi avan projesi de istenmektedir. Dolayısıyla asansör avan projesi asansör montajı gerçekleşmeden hatta henüz yapının inşaası başlanmadan hazırlanması gerekir.

Asansör Avan Projesi;

 1. Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. İlgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar avan projede belirtilir.
 2. Avan proje ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır. Avan projede aşağıdaki bilgiler yer alır:
  a. Asansör yaptırıcısına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının bağlı bulunduğu ruhsat makamına ait bilgiler,
  b. Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayısı, tahrik türü, kumanda sistemi, durak adedi, seyir mesafesi, beyan hızı, beyan yükü, taşıyıcı/kabin boyutları, makina/makara dairesinin yeri ve boyutları, makina motor gücü, binaya/yapıya gelen yük hesabı, topraklama ve kablo kesit hesapları, gerilim düşümü hesabı, yapı/bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hattı ve aydınlatma linyeleri, aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlandırma hesabı,
  c. Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey kesitleri ile makina/makara dairesi yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler.
 3. Avan projede, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.
 4. Avan proje, asansör monte eden tarafından bina yaptırıcısına veya bina yaptırıcısı adına hareket eden yapı/bina tasarımcısı mimara, mimari proje hazırlanmadan önce sunulur.
 5. Yapı/bina tasarımcısı mimar kendisine sunulan avan projede/projelerinde belirtilen gereklilikleri, yapacağı yapı/bina tasarımında dikkate alır.
 6. Kamu yapılarının/binalarının dışında avan proje ruhsat makamı tarafından onaylanmaz.
 7. Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için avan proje hazırlanmaz.

Uygulama Projesi Tanımı

Asansör uygulama projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan ve elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan mekanik tesisat projesidir.

Asansör uygulama projesi nihai projedir. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren asansörlerin tasarımında uygulama projesi çizilmek zorundadır. Uygulama projesinde yapılan hesaplar şunlardır;

 • Ray mukavemet hesabı
 • Halat hesabı
 • Tahrik yeteneği hesabı
 • Kuyu tabanına etkileyen kuvvetlerin hesabı
 • Kolon hattı hesabı
 • Aydınlatma hesabı
 • Gerilim düşümü hesabı

Asansör Uygulama Projesi;

 1. Yapı/bina tasarımının ruhsat makamı tarafından onayı ile birlikte asansör uygulama projesi bina yaptırıcısı ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
 2. Asansör uygulama projesinin hazırlanmasında avan projede belirtilen gereklilikler esas alınır. Ancak yapı/bina tasarımından kaynaklanan zorunlu hukuki kısıtlamalara ilişkin değişikliklere dair bilgilerin asansör uygulama projesinde belirtilmesi asansör monte eden tarafından sağlanır.
 3. Asansör uygulama projesi, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır.
 4. Asansör uygulama projesinde, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.
 5. Asansör uygulama projesi, kontrol ve onay işlemleri için montaj öncesi asansör monte eden tarafından ruhsat makamına sunulur. Ulusal imar mevzuatı gereği kamu yapılarında/binalarında avan proje onaylandıktan sonra asansör uygulama projesinin ruhsat makamınca onayı aranmaz.
 6. Ruhsat makamı tarafından kontrol edilerek onaylanan asansör uygulama projesine uygun montaj ve imalat asansör monte eden tarafından yerine getirilir.

** Asansör avan ve uygulama projesi hizmeti almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz.

** Tel: 05324191598

**Mail: iletisim@ossamuhendislik.com – yunus.kalcik@gmail.com

One thought on “Asansör Avan Projesi Nedir? Asansör Uygulama Projesi Nedir ?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir