Onaylanmış Kuruluş Nedir?

Onaylanmış Kuruluş Nedir ?

Gümrük Birliği Anlaşması

Türkiye ve AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu), 1963 yılında Ankara Anlaşması adıyla bilinen bir Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Anlaşma Türkiye’nin kurulacak bir Gümrük Birliği vasıtasıyla AB Ortak pazarına kademeli olarak girişi için üç aşamadan geçmesini öngörmektedir:

  • 1-Hazırlık (1964 – 1970)
  • 2-Geçiş (1973 – 1995)
  • 3-Nihai Aşama (1996’dan tam ekonomik entegrasyona kadar)

1973 yılında, iki taraf arasında gümrük vergilerinin kaldırılmasını amaçlayan bir Ek protokol yürürlüğe girmiştir. AB (Avrupa Birliği) , Türk menşeli sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini geçiş döneminin başından itibaren kaldırırken, Türkiye’nin AB sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini kademeli olarak kaldırması öngörülmüştür. Türkiye’nin Gümrük Birliği uygulamasını 22 yıllık bir süre zarfında tamamlanması öngörülmüştür.

1995 yılında Gümrük Birliği kararı kabul edilmiş olup buna göre Türkiye, AB sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Karar 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir.

1995 senesinde bu anlaşmanın kabul edilmesi itibariyle beş senelik bir geçiş sürecini bir yıl aşarak 2001 yılında Çerçeve Kanun olarak adlandırılan “4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevuzatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu” yayınlamıştır. Bu kanunun yayınlanması ile artık Klasik Yaklaşım sona ermiş ve “TSE” işareti yerine “CE” işaretini kullanan Yeni Yaklaşım dönemi başlamıştır.

*Serdar Tavaslıoğlu-Asansör Sempozyumu 2016

Onaylanmış Kuruluş

Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri’ ne göre ürünler risk bakımından iki gruba ayrılmıştır: düşük riskli ürünler ve yüksek riskli ürünler. Yüksek riskli ürünler insan sağlığı, can ve mal güvenliği ve çevre koşulları bakımından risk yaratabilecek ürünlerdir. Bu yüzden ürünlerin uygunluk değerlendirme işlemleri, üretici firmalar tarafından değil, bir onaylanmış kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir. Bu onaylanmış kuruluş AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, ama diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunan bir kuruluştur. Avrupa Komisyonu, bu tür onaylanmış kuruluşların bir listesini yayınlar.

Onaylanmış Kuruluşlar Ne Yapar?

Uygunluk değerlendirmesi, halka açık bir alanda üreticilere verilen bir hizmettir. 768/2008/EC sayılı Kararda belirtilen ilkelere göre uygunluk değerlendirme kuruluşlarını kendi yetki sınırları içinde bildirmek AB ülkesinin sorumluluğundadır. Onaylanmış kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşu olabileceği gibi muayene ve test hizmetleri veren bir kuruluş ya da bir laboratuvar da olabilir. Bu kuruluşlar ile yapılacak test ve muayene çalışmaları ile ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit edilir ve bir rapor düzenlenir.

Yeni yaklaşım Direktifleri’ne göre, bir ürün düşük risk grubunda ise bu durumda üretici firmaların herhangi bir onaylanmış kuruluşa başvurması gerekmiyor. Risk analizlerini ve uygunluk değerlendirme çalışmasını kendileri yapıyor ve ürünlere CE etiketini koyabiliyor. Üreticiler, uygunluk değerlendirme prosedürünü uygulamak için yasal olarak belirlenmiş herhangi bir onaylanmış kuruluşu seçmekte özgürdür.

CE işareti
Onaylanmış Kuruluşlar:
  • Uygunluk değerlendirme hizmetlerini henhangi bir AB ülkesi içindeki veya dışındaki Ekonomi Bakanlık’larına sunmakta serbesttirler.
  • Ekonomi Bakanlığı tarafından AB’ ye bildirilirler. AB tarafından onaylanmış kuruluşlara kimlik numarası verilmektedir.
  • Bu faaliyetleri diğer AB ülkelerinin veya AB üyesi olmayan ülkelerin topraklarında yapabilir.
  • Ayrımcı olmayan, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışmalı
  • Uygunluk değerlendirmesini söz konusu mevzuatlara uygun olarak yapmak için yeterli bilgi ve deneyime sahip gerekli personeli istihdam etmeli
  • Uygunluk değerlendirmesi sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini sağlamak için yeterli düzenlemeleri yapmalıdır.
  • Yetkili makamlara, piyasa gözetim makalarına ve diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi vermelidir

Kaynak

Serdar Tavaslıoğlu-Asansör Sempozyumu 2016
European Comission|Notified Bodies
Turcert com |CE işareti-Onaylanmış kuruluş
İnspecco Certificate
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu |Gümrük birliği, AB ile Türkiye arasındaki ticareti desteklemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir