Asansörlere Bakım Yaptırmak Zorunlumu ?

Asansörlere Bakım Yaptırmak Zorunlu mudur ? Kaç ayda bir bakım yaptırmak gerekir ?

Asansör Bakım ve Onarımı

Asansörlerde bakım ve onarımın amacı, insan yük ve eşya taşıması için kullanılan asansörlerin çalışması sırasında, insanların, canlı varlıkların can ve mal güvenliğini sağlamak asansörlerin daha stabil ve konforlu çalışmasını temin etmek adına verilen hizmettir.

Asansörlerin bakım hizmetleri ile yıllık yapılan periyodik kontrollerin birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. Yıllık yapılan düzenli periyodik kontroller Türkak tarafından akredite edilmiş ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetki verilmiş A tip Muayene kuruluşları, TSE ve Makine Mühendisleri Odası yetkili mühendisleri ve onlara nezaret etme zorunluluğu bulunan Bakım firması personeli tarafından gerçekleştirilir. Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri ve tescil öncesi ilk periyodik kontrol hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak bu konu hakkındaki uzun ve detaylı yazımı inceleyebilirsiniz.

Gelelim asıl mevzumuz olan asansörlerde bakım yaptırmanın zorunluluğu ve hangi aralıklarla yapılabileceği sorularına. Aslında konu tartışmaya gerek kalmayacak şekilde gayet açık ve net olmasına rağmen, az okuyan bir toplum olarak resmi gazetede yayınlanan ilgili mevzuatları okumadığımız için cevaba ulaşamıyoruz. Halbuki 6 Nisan 2019 tarihli Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği her hususu içerisinde barındırıyor. Yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ben sizler için konuya has açıklamaları kırparak burada paylaşıcam.

Asansörlere Bakım Yaptırmak Zorunlu mudur ?

Evet zorunludur. Bakınız 6 Nisan 2019 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 3.Bölüm 8. madde

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakım, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar
Bakım
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılır. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak şekilde ilk kez kullanıma açılan binada/yapıda yasal olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılır. 
(2) Bakım sözleşmesinin birden fazla asansörü kapsaması durumunda, bakım hizmeti sunulacak her bir asansöre ait asansör kimlik numarası ve asansörün açık adresi bu sözleşmede belirtilir.
(3) Piyasaya arz edilen asansörün beyan yükü, beyan hızı, tahrik türü, motor seri numarası ve gücü, halat ve/veya zincirler ile tip kontrol belgesi gerektiren aksam ve parçaların teknik özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları ile asansör periyodik kontrol sonuçları ve kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Ayrıca asansörün kimlik numarası, piyasaya arz tarihi ve tescil tarihi asansör kayıt defterinde belirtilir. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda, yeni defter bina sorumlusuyla bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından temin edilir. Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilir. Kayıt defteri ile ilgili tüm gereklilikler halen kullanımda olan bütün asansörler için de geçerlidir.
(4) Asansör bakım, onarım ve servis hizmeti sonrasında oluşan atığın bertaraf edilmesi 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa uygun olarak yapılır.
(5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen veya kullanımda olan asansör/asansörler için yapılacak olan bakım sözleşmesinde/sözleşmelerinde, o asansöre/asansörlere yönelik herhangi bir cihaz veya şifreleme gibi yöntemlerle engelleme veya kısıtlama yapılıp yapılmadığına dair bilginin yer alması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır.

6 Nisan 2019 bakım yönetmeliği

Yönetmelikte ifade edilen maddelerde ibare olarak ‘zorunludur’ kelimesini aramamak gerekir. Yönetmelik içerisinde ‘bakım sözleşmesi yapılır’ ibaresini kullanması bile onun zaten zorunlu olduğunu ifade eder.

Asansörlere Hangi Aralıklar İle Bakım Yapılmalıdır ?

Her ay bakım yapılması zorunludur. Yine 6 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği , Tanımlar ve Kısaltmalar başlığı altında Madde 4, e fıkrasında ‘Bakım’ ibaresinin tanımı yapılmaktadır.

e) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemleri ifade eder.

6 nisan 2019 bakım yönetmeliği

Yönetmelikte de açıkça ifade edildiği gibi asansörlerin bakımının yapılması zorunlu ve her ay en az bir defa yapılması gerekmektedir. Bakımlar ile ilgili diğer hususlara değindiğim ‘Asansörlerde Bakım ve Onarımda Nelere Dikkat Edilmelidir’ yazımı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir