Gün: 12 Haziran 2019

Dinle
Keşfet

Michael Jackson – Workin’ Day and Night (Audio)

Yunus KalçıkMakine Mühendisi Asansör Periyodik Kontrol Muayene Uzmanı / İQNORM Uluslarası Belgelendirme Hizmetleri A.Ş

Read More
Dinle
Keşfet

Athena Franklin-Think (The Blues Brothers Version)

Yunus KalçıkMakine Mühendisi Asansör Periyodik Kontrol Muayene Uzmanı / İQNORM Uluslarası Belgelendirme Hizmetleri A.Ş

Read More
Keşfet
Mekan

Neşve Kahvaltı Çengelköy

Bilirsiniz iş hayatının yoruculuğu, belki yoğunluğu hayatın knedi getirdiği streslerden kısmende olsa izole olmak adına toplum olarak hafta sonlarını değerlendirmeye çalışırız. Kimisi oksijeni bol, yeşil alanları, kimileri denizi dinlemeyi, eğlenmeyi, spor yapmayı veya ben ve arkadaşlarım gibi hiç olmazsa ayda bir yeni yerler keşfedip birlik te güzel zaman geçirmeyi, bol sohbetler gerçekleştirmeyi amaçlar. Benim açıdan […]

Read More
Mevzuatlar

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği-3 Temmuz 2017

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 […]

Read More